POPULAR TODAY

6 veprat që duhet ti shtojë muslimani në muajin e Ramazanit

0
Keto jane gjashte vepra qe duhet ti shtoj muslimani ne muajin e Ramazanit. Shtimi i leximit të Kuranit, shtimi i dhikrit, lutjeve tek Allahu,...

Ne namazin e sabahut

0
Transmetohet nga Imam El-Euza’i (Allahu e mëshiroftë) të ketë thënë: “Në kohën e Fexhrit (sabahut), ose pak para tij, te paret tane ishin sikur tu...

SPECIALITIES