xhamiambret.com Blog

Duaja para se te hapesh Iftarin

Dhehebe Edh-dhameu, veb-tel-letil-’uruku ve thebetel-exhru inshaAllahu. Kaloi etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha-All-llahu. Ebu Davudi 2/306 dhe të tjerë “Sahihul-Xhamiu” 4/209. All-llahumme...