xhamiambret.com Blog

Rëndësia e besimit islam.

Rëndësia e besimit islam Falënderimet i takojnë Allahut i cili na krijoi për ta adhuruar Atë. Ai na urdhëroi ta njësojmë e ti bindemi. Ai...