xhamiambret.com Blog

Endrra e cuditshme ne Xhenet

Me librat deri në Xhennet Ibn Rexheb (el Hanbelij) përcjell në “Dhejlut tabekat” (328/1) nga Ibnul Xheuzi se ai tregon për imamin Ebul Ala el...

4 gjera qe nuk i ditur me pare

– Katër gjëra e sëmurin trupin: 1. Të folurit e tepërt. 2. Gjumi i tepërt. 3. Të ngrënit e tepërt. 4. Bërja e marrëdhënieve seksuale...