Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua…

Dijetari duhet të ketë për qëllim në mësimin e njerëzve këto çështje:

Dijetari duhet të ketë për qëllim në mësimin e njerëzve këto çështje:

Dijetari duhet të ketë për qëllim në mësimin e njerëzve…

Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura.

“Vërtet unë jam dërguar për të plotësuar moralet më të…

Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote...

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin…

Mesime per jeten.Vitet kaluan por ja se cfare lane pas.

Një njeri u pyet se çfarë mësove nga vitet që…

Perse quhet dita e Xhuma?Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia…