xhamiambret.com Blog

Cfarë e largon shejtanin?

Njeriu duhet të njihet me disa gjëra që e bëjnë shejtanin të largohet, sepse shejtani është burimi i syfaqësisë dhe origjina e sprovave. Shejtani ikën...

Si e shkaterrojne mekatet besmin!

Dëmet e mëkateve! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّ قُلُوبَهُمْ “Janë ata të cilëve Allahu nuk deshi...