xhamiambret.com Blog

Me ajetet e sures El Haxh

5.O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si Ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut,...

Të drejtat e fëmijës!

Të drejtat e fëmijës! Jepi rëndësi të madhe karakterit të fëmijës! Fëmija përfiton bazat e karakterit në fëmijërinë e tij. Ashtu siç edukohet në fëmijëri,...