Ky është namazi i hiporkriteve

namazet
“Janë gjashtë cilësi që janë përmendur nga Allahu Subhanehu ue Te’ala dhe i Dërguari (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) për namazin e hipokritëve:

E para: ai/ajo çohet për namaz veçse me dembelizëm.

E dyta: ata e përkujtojnë Allahun shumë pak.

E treta: ata duan të duken para njerëzve dhe nuk kanë frikë nga Allahu i Lartësuar.

E katërta: ata nuk e falin namazin në kohën e tij.

E pesta: ata nuk e falin namazin me xhemat.

E gjashta: ata nuk kanë qetësi në namaz por lëvizin sikur zogu që çukit.

Këto janë gjashtë cilësitë e namazit të hipokritëve.

Allahu na ndihmoftë.

Lus Allahun të na mbrojë ne dhe ju nga të gjithë ata.

Autor: Shejh Salih el-Feuzan

Burimi: Feda’ilus-Salat ue Hukm ue Ukubetu Tarikiha

[Vlerat e Namazit, Gjykimi dhe Dënimi për atë që e braktis atë, fq. 18]

Read Previous

Një ndodhi e bukur nga Ibn Tejmije

Read Next

Cduhet të bëj ai që le namazin e Xhumasë për shkak të punës?