Gabime që mund t`ju prishin namazin

0
2163

Mbyllja e syve gjatë namazit.

Shkuarja në xhami pas ngrënies së hudhrës dhe qepës.

Falja me rroba të tejdukshme.

Lëvizjet e tepërta në namaz.

Namazi i disa të sëmurëve ulur duke pasur mundësi që të falen në këmbë.

Mos veshja e rrobave të pastra duke pasur mundësi.

Shikimet majtas dhe djathtas dhe jo tek vend i sexhdes.

Mbulimi i gojës (me ndonjë pjesë të rrobave).

Gërshetimi i gishtave të duarve.

Mos falja e dy rekateve kur hyn në xhami.

Mos lëvizja e gjuhës dhe buzëve gjatë leximit të Kuranit në namaz.

Rezervimi i një vendi të caktuar në xhami.

“Ed-delil el-ilmi” Abdulaziz ibn Muhamed Es-Sed’han