Mbaji mend 10 këshilla dhe burri yt do të jetë i yti përgjithmonë.

0
610

Mbaji mend dhjetë këshilla dhe burri yt do të jetë i yti përgjithmonë.

E para dhe e dyta: Shoqërim të mirë dhe ndëgjueshmëri, sepse aty qëndron lumturia e zemrës, bindja dhe kënaqësia e Krijuesit.

E treta dhe e katërta: Asnjëherë mos vepro diç që nuk i pëlqen atij dhe çdoherë përdorë parfum me erë të mirë. Duhet ta dijsh bija ime se kuhli (syrmeja që përdoret si zbukurim dhe mjekim të syve) është bukuria më e shkëlqyeshme, ndërsa uji është gjëja më e mirë për pastërti.

E pesta dhe e gjashta: Asnjëherë mos u bëjë e pakujdesshme kur ai është i uritur dhe mos e prishë gjumin e tij.

E shtata dhe e teta: Kujdesu për shtëpinë, të hollat dhe fëmijët e tij.

E nënta dhe e dhjeta: Kurrë mos i zbulo sekretet e tij dhe asnjëherë mos u bëjë e pandëgjueshme ndaj urdhërave të tij, sepse nëse ia zbulon sekretet do të jesh e paaftë ta rikthesh besimin e tij dhe nëse nuk i ndëgjon urdhërat e tij, do të ngjallësh zemërimin e tij.
Aq më shumë, asnjëherë mos shfaqë gëzim në vuajtjet e tij, e as pikëllim në gëzimin e tij, sepse e para është mungesë e vëmendjes ndaj burrit tënd, ndërsa kjo e fundit është mosrrespektim.

Sa më shumë ta rrespektosh atë, aq më tepër do jetë i dashur me ty dhe sa më shumë që pajtohesh me të, aq më gjatë do të qëndrojë me ty.

Duhet ta dijsh, bija ime, se nuk ke mundësi ta arrish këtë, vetëm nëse iu jep përparësi kënaqësive të tij përpara kënaqësive të tua dhe dëshirave të tij përpara dëshirave të tua, në atë që e pëlqen apo në atë që e urren.

E lusë Allahun, subhanehu ue teala, të të udhëzojë dhe të dhurojë lumturi! Allahu qoftë me ty!

Autor: Shejh Ahmed El-Hisin.

Subscribe