Xhenetit eshte lumturi ndaj mos e harro ate..

0
471

Thjeshte meditimi rreth Xhenetit eshte lumturi. E çfare mund te thuhet per hyrjen dhe qendrimin pergjithmone ne te?!

Pas kesaj a ia vlen:

-te garojme per kete jete,

-te luftojme per te,

-te ndahemi per shkak te saj,

-te armiqesohemi per te,

-te harrojme boten tjeter…

Por “njeriu eshte krijuar i ngutur.” (1)

Me shume po pelqejme jeten kalimtare te kesaj bote e per jeten tjeter nuk kujtohemi. Allahu i Madheruar thote: “Por ju, perkundrazi, me shume po e parapelqeni jeten e kesaj bote, ndonese jeta tjeter eshte me e mire dhe e amshuar.” (2)

Gjithashtu thote: “Por ju doni kete jete (kalimtare) e per jeten tjeter nuk kujtoheni!” (3)

(1) El-Enbija: 37
(2) El-Eala: 16-17
(3) El-Kijjame: 20-21

Unejs Sheme