Vlera madhështore e dhikrit (përkujtimit të Allahut)

Vlera madhështore e dhikrit (përkujtimit të Allahut)

Profeti alejhi selam ka thënë:
“ A t’ju tregoj ndër punët tuaja më të mira, më të larta tek Mbreti juaj, që ju ngren shkallët tuaja, që është më e mirë për ju se shpenzimi i floririt dhe i argjendit, që është më e mirë se dyluftimi me armikun tuaj ku ju e godisni dhe ai ju godet?” Thanë: “ Po, o i Dërguari i Allahut!” Tha: “ Dhikri i Allahut.”

Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe me zinxhir të saktë.

Read Previous

Dhuro donacion per regjistrimin e librave audio mp3

Read Next

Kalendari i Ramazanit 2018