Vlera e namazit te Sabahut dhe namazit te Jacise ne xhami.

0
2027

Ka thënë pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Sikur ta dinin se çfarë shpërblimi ka në namazin e Jacisë dhe të Sabahut, do të vinin në këto dy namaze qoftë dhe duke u zvarritur”.

Kush është i sigurt për shpërblimin që e pret nga pjesmarrja në këto dy namaze, atë nuk mund ta pengojë ndonjë justifikim (siç ndodh rëndomtë p.sh: “Më zuri gjumi”, në rregull të zuri një natë, dy netë, hajde tri netë, po jo një muaj të gjithë apo edhe një vit pa prezantuar për namazin e Sabahut!!!).

Brulind Callari