Vlera e madhe te namazit me xhemat

0
485

Vlera e namazit me xhemat nuk kufizohet vetëm tek ajo se është njëzeteshtatë shkallë më i vlefshëm se namazi që falet vet.
Namazi me xhemat ka edhe shpërblime tjera, si:

– Hapat drejt xhamisë: njëri hap ta fshin një mëkat, kurse tjetri të ngrit një shkallë (siç përmendet në hadith).

– Ulja në xhami (pritja e namazit: sikur të ishe në namaz).

– Engjëjt kërkojnë prej Allahut të të fal dhe luten për ty

– Qëndrimi në vendin ku je falur

– Lutja e imamit gjatë leximit të Fatihas: “Udhëzona në rrugën e drejtë…”

– Thënia e xhematit: “Amin!” pas kësaj.

– Nëse thënia jote “amin” përputhet me thënien e engjëjve “amin”, të falen mëkatet e kaluara (siç përcillet në hadith).

– Shpërblimi i kthimit nga xhamia (i ngjashëm me të shkuarjes në të).

– Distancimi nga dyfytyrësia dhe dëshmia për ty me iman.

– Ka edhe shpërblime tjera për disa namaze tjera të caktuara, andaj, mos e privo veten nga këto mirësi që arrihen me faljen e namazit në xhami.

P. Perçuku