Vlera e madhe e faljes se namazit

0
1297

Ky eshte Namazi
Porosia e fundit e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte “namazi, namazi…” Shenon Ebu Daudi

Ngase: Namazi eshte vepra me e mire. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet se cila eshte vepra me e mire, e ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Namazi ne kohen e vet”. Shenon Muslimi

Namazi: -eshte fshirje per mekatet dhe gabimet,

-eshte siguri per njeriun ne dynja,

-eshte siguri nga kufri dhe shirku,

-eshte premtim nga Allahu per ta futur njeriun ne Xhenet,

-eshte drite ne dynja, ne varr dhe ne diten e Kiametit,

-eshte lidhja dhe bashkebisedimi midis njeriut dhe Zotit te tij…

Namazi obligativ me xhemat:

(1) Namazi i sabahut dhe jacise eshte siguri nga nifaku.

(2) Namazi me xhemat eshte prej suneteve te udhezimit.

Unejs Sheme