Vepra te thjeshta qe e fusin njeriu ne Xhenet

0
3972

Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:

“Kush më bindet (mua) do të hyjë në xhenet”

“Allahu i Lartësuar ka 99 emra, ai që i mëson (permendesh) dhe punon me to, do të hyjë ne xhenet.”

“Kush vdes, duke mos i shoqëruar Allahut askënd në adhurim, do të hyjë në xhenet.”

“Kush i fal dy namazet e ftohta (sabahun dhe ikindinë), do të hyjë në xhenet.”

“Kush i fal 12 rekate (vullnetare, sunetet shoqeruese te namazeve) gjate dites per Allahun e Lartesuar, do te hyje ne xhenet.”

“Ai qe e ruan veten nga e keqja e te folurit dhe e keqja e organit gjenital, do te hyje ne xhenet.”

“Ai qe kujdeset per pese namazet, duke kryer me rregull rukune dhe sexhden, si dhe duke u kujdesur per kohet e tyre (namazeve) do te hyje ne xhenet.”

Shuajb Rexha