Vepra me të cilën njeriu afrohet më së shumti tek Allahu

0
1658

Kurani dhe zemra!

Ibn Mesudi radjallahu anhu ka thënë:
“Vërtetë zemrat jane enë, ndaj mbushini ato me Kuran dhe jo me diçka tjetër.”

Ibn Rexhebi rahimehullah ka thënë:
“Një nga veprat vullnetare me të cilën më së shumti njeriu afrohet tek Allahu është leximi i shumtë i Kuranit, dëgjimi i tij me meditim dhe me përpjekje për t’u thelluar në kuptimet e tij.”

Shuajb Rexha