Urdhëri i parë në Kuran është:

0
2855

Urdhëri i parë në Kuran është:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“O ju njerëz! Adhurojeni Zotin tuaj i Cili ju Krijoi ju dhe të tjerët para jush, që të bëheni të devotshëm!” (Bekare, 21)
Beghauiu, Allahu e mëshiroftë, thotë në Tefsirin e tij për fjalën “Adhurojeni”:
“d.m.th. ‘Njësojeni në adhurim’ (Teuhid).”
dhe përmend fjalën e Ibn Abasit radiAllahu anhuma:

“Çdo gjë që ka ardhur në Kuran në lidhje me adhurimin ka kuptimin Njësim në adhurim (në Teuhid).”

Anis Agovi