Unë gjithmonë marr abdes pa e fërkuar kokën . A është abdesi im i saktë?

0
2579

Pyetje :- O shejkh i nderuar, unë gjithmonë marr abdes pa e fërkuar kokën. A është abdesi im i saktë?

Përgjigje :- Nuk është i saktë as namazi yt dhe as abdesi yt ! Duhet patjetër që ta fërkosh kokën (gjatë abdesit). A nuk e lexon fjalën e Allahut të Lartësuar ?

O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja…Surja El-Ma’ideh 6

Shiko si thotë ? Dhe fërkoni kokat tuaja ! Kështu që patjeter duhet që koka të fërkohet. Në qofte se ti merr abdes dhe nuk e fërkon kokën , nuk saktësohet abdesi yt, pastaj në qoftë se ti falesh, nuk saktësohet as namazi yt !

U përgjigj :- Dijetari i madh , shejkh Abdullah ibn Muhamed ibn Humejd ( Allahu e mëshiroftë )

الفتاوى و الدروس في المسجد الحرم ص. ١٦٧
Përktheu:-Julian Korriku