Tri gjëra të bëjnë ti harrosh fatkeqësitë:

0
3825

Tri gjëra të bëjnë ti harrosh fatkeqësitë:

– Kalimi i netëve
– Gruaja e bukur dhe e urte
– Bisedat me shokët e mire

Tri gjëra nuk kanë zgjidhje:

– Varfëria e përzier me dembelizëm
– Armiqësia e shoqëruar me smirë (zili)
– Sëmundja e përzier me pleqëri

Libri: “Behxhetu el Mexhalis” Ibn Abdul Ber al Andaluzi (368h – 463h).
Fatjon Isufi