Te tregohesh i vertete dhe i sinqerte me Allahun

0
346

Per te gjetur realitetin e qendrueshmerise ne fe ndihmohemi me fjalet e begata qe percillen nga sahabet dhe tabi’inet Fjalet e tyre e sqarojne kuptimin dhe realitetin e saj.

Siddiku i ketij ummeti Ebu Bekri radijallahu anhu duke e shpjeguar ajetin: ”Pa dyshim, ata qe thone: “Zoti yne eshte Allahu!” dhe pastaj qendrojne ne rrugen e drejte…” thote: “Jane ata te cilat nuk i shoqerojne Allahut asgje.”

Percillet se Umeri radijallahu anhu duke qene mbi minber lexoi: ”Pa dyshim, ata qe thone: “Zoti yne eshte Allahu!” dhe pastaj qendrojne ne rrugen e drejte…” pastaj tha: “Ata qe nuk perdridhen ashtu sic ben dhelpra.”

Iben Abbasi radijallahu anhuma per pjesen e ajetit “pastaj qendrojne ne rrugen e drejte” u shpreh: ”ne deshmine la ilahe il-lall-llah”; ngjashem me kete percillet edhe nga Enesi, Muxhahidi, Esued bin Hilali, Zejd bin Eslemi, Suddiu, Ikrime dhe te tjere.

Po ashtu nga iben Abbasi percillet te kete thene: “Qendrojne ne kryerjen e detyrimeve te Tij.”

Nderkaq, nga Ebu Alije kemi thenien e tij: “Pastaj jane te sinqerte ne besimin dhe veprat e tyre.”

Nga Katade percillet kjo thenie: “Qendrojne ne bindjen ndaj Allahut.”
Iben Rexhebi (Allahu e meshirofte) te gjitha keto thenie i solli ne vepren “Xhamiul-ulumi uel-hikem”, pastaj qendrueshmerine e perkufizoi kesisoj: “Qendrueshmeria (el-istikameh) eshte ecja rruges se drejte, domethene fese se drejte, pa devijuar nga ajo djathtas apo majtas. Kjo perfshine kryerjen e te gjitha bindjeve, te dukshme e te fshehta, dhe, ne anen tjeter, braktisjen e te gjitha puneve te ndaluara, po ashtu. Andaj, kjo porosi permbledh ne vete te gjitha kategorite e fese.”

Te gjitha keto kuptime jane te peraferta dhe e shpjegojne njera-tjetren, ngaqe qendrueshmeria eshte fjale permbledhese qe e perfshine fene ne teresi.

Iben Kajimi (Allahu e meshirofte) shkruan: “Qendrueshmeria eshte nje fjale permbledhese qe e perfshine tere fene; ajo eshte te tregohesh vertete i sinqerte me Allahun dhe te permbushesh beselidhjen me Te.”

Dr. AbduRrezzak ibn Abdulmuhsin El BEDR
Perktheu nga gjuha arabe:
Petrit Percuku