Të keqes, mos iu dorëzo!

0
1032

Të keqes, mos iu dorëzo!
Kur e keqja përhapet dhe sundon, ndodh që e mira të urrehet dhe të përbuzet dhe bashkë me të edhe ata të cilët e kanë të mirën moralin e tyre.
E ndoshta ndonjëherë të mirit nuk i mbetet rrugë tjetër veçse ti japë durim vetes së tij për të mos u dorëzuar, siç tregon për një rast dijetari Muhamed Tekiudun El-Hilali -Allahu e mëshiroftë-!

Shejhu -Allahu e mëshiroftë- tregon se një poet i hershëm thoshte:

Dashuria për vetën
shumë më është shtuar,
se unë nga i pavleri
qenkam i urryer
***
Vërtetë i brengosur
jam prej të ulëtëve.
I brengosuri prej tyre,
është njeri i virtyteve

Shkëputur nga libri i autorit “Thirrja për të Allahu në Vende të Ndryshme”.

Dr. Abdullah Nabolli