Si te zgjidhesh cdo problem dhe te gjesh rrugedalje

0
1182

“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.

Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë.” (Et-Talak: 2 – 3)

Allahu i Madhëruar i garanton çdo besimtari të devotshëm zgjidhjen e çdo problem, daljen nga çdo vështirësi dhe furnizim të mirë nga nuk mund ta presë, e nëse kjo nuk ndodh, atëherë patjetër që do të ketë ndonjë mangësi në devotshmërinë e tij, prandaj të pendohet dhe ti kërkoj falje Allahut!