Si të shtoni bereqetin dhe jetëgjatësinë tuaj?

0
2767

Transmeton Enes Ibn Malik (Radi-Allahu ‘anhu):

Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Salallahu ‘Alejhi ue Selem) duke thënë:

“Kushdo që dëshiron ti shtohet rrisku (furnizimi) dhe jetëgjatësia, le të mbajë marrëdhënie të mira me farefisin e tij.”

Buhari Vol. 3 : No. 281