Si te shkaterron shoqeria e keqe

0
2697

Për sa kohë ti do të jesh duke u shoqëruar me shok të këqij, atëherë humbja jote është çështje kohe jo më shumë…!

Sado i devotshëm të jesh, shoqëria e keqe do ndikoj tek ti.

Jo më kot pejgamberi i Allahut, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“Mos u shoqëro veçse me besimtarin…”.

Transmeton imam Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe e ka bërë HASEN (të mirë) imam Albani -Allahu i mëshiroftë-!

E lusim Allahun e Lartësuar të na e mundësoj shoqërimin me njerëz të mirë dhe besimtarë!

Brulind Callari