Si te largosh semundjet dhe te keqen

Middle Eastern Culture Men sit together.

Enesi (radijAllahu anhu) tregoi se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Bërja e veprave të mira mbrojnë nga e keqja, nga sëmundja dhe shkatërrimet. Bamirësit në këtë botë do të shpërblehen me bamirësi në jetën tjetër.” El-Hakim.

Ibnul Kajimi (rahimehullah) ka thënë:

“Një nga mjekimet më të mira të të sëmurit janë veprat e bamirësisë, dhikri, lutjet, përulësia para Allahut dhe pendimi. Këto vepra kanë një ndikim më të madh në pengimin e sëmundjeve dhe arritjen e shërimit; më shumë sësa ilaçet e zakonshme. Mirëpo ato kanë ndikim në mjekim dhe dobi sipas përgatitjes së shpirtit, pranimit dhe besimit të tij.”  Zad-ul-Ma’ad.

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdil-Muhsin el-Abbad
Burimi: Ashru Uasaja lil-Uikajah min-el-Uaba, fq. 11-12

Read Previous

Profeti Muhamed alejhi selam tregon se keta jane njerezit me te mire

Read Next

Cfare duhet te bej ai qe ben shume mekate