Si te largon brengat e pikëllimet

0
1671

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Prej shkaqeve më të rëndësishme, nëpërmjet të cilave Allahu i largon brengat e pikëllimet, është shpeshtimi i përmendjes së Allahut të Lartësuar, shpeshtimi i dërgimit të salavateve për të Dërguarin e Tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe shpeshtimi i leximi i Kuranit.

Të gjitha këto janë shkaqe që e hapin gjoksin (zemrën) dhe i largojnë brengat e pikëllimet.

Andaj, shpeshtoje përmendjen e Allahut, leximin e Kuranit dhe dërgimin e selameve e salavateve për të Dërguarin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), së bashku me kërkim të faljes (nga Allahu), me pendim nga mëkatet dhe me ruajtje nga to.

Ruaju nga të gjitha mëkatet dhe kthehu me pendim tek Allahu për ato që i ke bërë më herët, shpeshtoje kërkimin e faljes, dhe do t’i gëzohesh hapjes së gjoksit, dhe largimit të brengave e pikëllimeve.”

(Nurun ala Ed-Derb, 1/333)

Përktheu:P. Perçuku