Si të kemi një besim të fortë dhe te zbatoj urdherat e Allahut

0
1296

PYETJE: Si mendon nje person te kete iman besim te forte, te zbatoje urdhrat e Allahut dhe t’i frikesohet ndeshkimit te Tij?

PERGJIGJE: Kjo mund te arrihet duke lexuar Librin e Allahut, duke e mesuar ate, duke medituar mbi kuptimet dhe vendimet e tij, duke studiuar Sunnetin [cdo gje qe eshte transmetuar nga Profeti], duke i ditur detajet e Sheriatit [Ligjit Islam] dhe duke i vepruar ato, dhe duke zbatuar Akiden [Besimin] me te gjitha veprat dhe theniet e saj.

Nje musliman gjithashtu mund te kete Iman [Besim] te forte duke ndjere madheshtine e Allahut, duke qene i vetedijshem per mbikeqyrjen e Tij, dhe duke kujtuar Diten e Fundit dhe Diten e Llogarise se bashku me shperblimet, ndeshkimin, veshtiresite dhe terrorin qe do te zhvillohet ne te. Per me teper nje musliman duhet te shoqerohet me njerzit e drejte dhe te shmanget nga ate qe jane te keqinj dhe te korruptuar.

Allahu na jep sukses. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed, familjen e tij, dhe shokët!