Si të jesh më i forti i njerëzve?

0
1759

Ka thënë Shejkhul Islam Ibën Tejmie:
“Të kërkosh ndihmën prej Allahut, të mbështetesh tek Ai, të kthehesh tek Ai (për çdo gjë), t’i lutesh Atij, kjo është ajo që e forcon njeriun dhe ia lëhteson atij çështjet.
Për këtë, disa nga te paret tane kanë thënë:
“Kush është i kënaqur të jetë më i forti i njerëzve, le të mbështetet tek Allahu i Lartësuar.”

Burimi Mexhmu’ul fetaua 10/32