Si te behesh nje njeri i ditur me ka pak pune

0
2351

Shejh Salih Al Shejh (Allahu e ruajtte!) ne “El-Exhvibetu uel-Buhuth”, vell. 5, thote: “Nese per çdo dite lexon tefsirin e nje ajeti, komentimin e nje hadithi dhe nje çeshtje fikhore. Pra, ne nje dite te vetme tre gjera per te mesuar, atehere sa te behen per nje vit?

-Ne tefsir 360 ajete (ose 365 ajete sipas kalendarit diellor).

-Ne komentimin e hadithit 360 hadithe ne vit.

-Ne fikh 360 çeshtje fikhore.

Po per pese vite sa behen?

Po per dhjete vite?

Ne kete menyre ti behesh nxenes dije.

Unejs Sheme