Si të arrini gradën e engjëjve

0
1552

Transmetohet nga Aisheja,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- alejhi selam!,- ka thënë:

” Ai i cili e lexon Kur’anin pa gabime(me shkathtësi, zotësi, pa vështirësi), ai do të arrij gradën e melaikeve të pastra dhe të nderuara.
Ndërsa, ai i cili e lexon Kur’anin me vështirësi(me gabime, është fillestar apo ka probleme dhe vêshtirësi nê shqiptimin e fjalëve- shkronjave dhe nuk dorëzohet prap vazhdon lexon Kur’anin), ai i ka dy shpërblime.”

(Shënuan: Buhariu: 8/691 (kapitulli mbi tefsirin), Muslimi: 6/84 (kapitulli mbi namazin e udhëtarit), Ebu Davudi: 1441 (kapitulli mbi namazin), Tirmidhiu: 12/29 (Vlerat e Kur’anit).