Si ta shumëfishosh shpërblimin tek punët e tua

0
285

Prej shkaqeve të shumëfishimit të shpërblimit është përpjekja për ta realizuar ihsanin (vëmendjen se Allahu është gjithnjë në përcjellje), si dhe zemra të jetë prezente në vepër.
Sa më të fuqishme të jenë këto gjëra, aq më i madh do të jetë shpërblimi.
Për këtë ka ardhur në hadith: “Nuk të takon nga shpërblimi i namazit veçse ajo pjesë që ke patur mendjen në të”.
Pra edhe pse namazi dhe veprat e tjera janë të sakta nëse kryhen në formën e duhur, megjithatë pranimi i plotë, shpërblimi i plotë, shtimi i shpërblimeve, ngritja e gradëve, fshirja e mëkateve, shtimi i dritës së besimit, të githa këto do të jenë në vartësi të asaj se sa ka qenë prezente zemra në ibadet.

(Shejh Abdurrahman Si’di)