Si ta merzitesh shejtanin.

0
2688

Dikush i tha mësuesit të tij: Unë bëj gjynahe.

Mësuesi i tha: Pendohu!

Nxënësi: Por unë përsëri kthehem në gjynah?!

Mësuesi: Pendohu përsëri!

Nxënësi: Përsëri kthehem.

Mësuesi: Pendohu përsëri!

Nxënësi: Deri kur kështu?

Mësuesi: Derisa ta mërzisësh shejtanin.

Ibn Tejmie(Fetaua)

A.Plumbi