Si mund të jemi në paqe me njerëzit e të mos kemi probleme me ta?”

0
1609

Ishte pyetur Ahmed bin Hanbeli: “Si mund të jemi në paqe me njerëzit e të mos kemi probleme me ta?”
Ai u përgjigj:

– “T’u japësh gjëra e të mos merrësh prej tyre asgjë,

– të bëjnë keq ty ndërsa ti nuk ua kthen me të keq,

– t’u ndihmosh në nevojat që ata kanë dhe të mos kërkosh ndihmën e tyre për asgjë.”

I thanë: “Me të vërtetë, kjo është tepër e rëndë!”

Ai tha: “Megjithatë, edhe nëse vepron kështu, vështirë të jetosh paqe e pa probleme me ta!”

U. Morina