Si kerkojne engjejt falje kur flini gjum?

0
2700

Ka thënë Khalef i biri Hishamit -Allahu e mëshiroftë-:

“Shkova tek Selim i biri Isait t’i lexoja Kuran.
I lexoja atij derisa një ditë arrita tek surja Gafir. Kur arrita tek Fjala e Allahut të Lartësuar:

“… dhe (engjëjt) kërkojnë falje për ata që besuan…”,
– ai (Selimi) qau shumë e pastaj më tha mua:

“O Khalef, a e shikon sa madhështor është haku i besimtarit?

Ai fle në krevatin e tij dhe engjëjt kërkojnë falje për të”.

Brulind Callari
📚 #وفيات_الأعيان 2/242