Si do të jenë njerëzit në Xhenet

0
3158

Nga Xhabiri, i cili tha: “E dëgjova profetin alejhi selam ka thene duke thënë:
– Vërtet, banorët e Xhenetit do të hanë e do të pinë në të, dhe as nuk do të pështyjnë, as nuk të urinojnë, as nuk do kenë jashtëqitje, as nuk do t’u fryjnë hundëve.

– Si do të jetë ushqimi? – pyetën. – Gromësima (nga të ushqyerit) dhe djersitja e tyre do të jenë me aromë misku, dhe ata do frymëzohen për të lartësuar (duke thënë SubhanAllah) dhe për të lavdëruar (duke thënë Elhamdulilah) njësoj siç marrin frymë. – tha ai alejhi selam. (Nr. 3520)

Silsileh Ahadîth es-Sahîhah
Muhadith, shejh, alameh Muhammad Nasiruddîn el-Albani