Si do te futen njerezit e mire ne Xhenet

0
1651

Ka thënë Allahu i Lartmadhëruar në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajetit):

“Ndërsa ata që i janë frikësuar Zotit të tyre, do të çohen grupe-grupe në Xhenet.
Kur t’i afrohen atij, dyert e tij do të hapen e rojtarët e tij do t’u thonë atyre: “Selamun alejkum (Shpëtimi qoftë mbi ju)! Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë”.

📖 Surja Ez Zumer, ajeti 73.

#NË_XHENNET_KA:

Çfarë syri nuk ka parë…!

Veshi nuk ka dëgjuar…!

As nuk i ka shkuar kujt në mendje…!

O Zoti ynë! Na bëj ne dhe familjet tona prej banorëve të Xhennetit!

Brulind Callari