Shfrytëzojmë sezonet e mirësisë

0
365

Shejh Salih El-Usajmi (Allahu e ruajttë) ka thënë: Kur ndonjërit nga ne i del shpirti, ai nuk i kthehet më atij, dita e tij kur shkon, nuk i kthehet më, dhe jeta ne këtë dynja është vetëm një herë. Prandaj le t’i shfrytëzojmë sezonet e mirësisë, ku prej tyre janë momentet ku pranohet lutja ditën e xhuma. Kështu që luteni Allahun në të duke kërkuar mirësi

-për vetet tuaja,
-për familjarët tuaj,
-për prijësit tuaj,
-për dijetarët tuaj dhe
-mbarë muslimanët.

“Këshilla të dobishme…”, vëll. 3
Unejs Sheme