Shenjat e lumturisë janë:

0
662

✍ Imam Shatibiu -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:
“Prej shenjave të lumturisë janë:
✨ Lehtësimi që i bëhet robit për të kryer adhurime,
✨ suksesi për të praktikuar sunetin,
✨ shoqërimi me njerëz të mirë,
✨ morali (sjellja) i mirë me shokët,
✨ kur bën mirësi ndaj të tjerëve,
✨ kur preokupohet për muslimanët dhe
✨ kur e ruan me fanatizëm kohën e tij.”

📚 El I’tisam 2/152] 📚