Sa herë duhet ta lexojmë librin “Tre Parimet”?

0
401

Njëri, pyeti i habitur: O Hoxh, deri sa herë do i lexojmë librin “Tre Parimet”?

I tha: Do e lexosh derisa të futesh në varrin tënd!
Sepse në varrin tënd, do pyetesh për këto tre parime!

Me çfarë pyetjesh do pyetet njeriu në varrin e tij! Cili është Zoti yt, Feja jote, dhe personi që është i dërguar tek ju?
Këto janë tre parimet!

Ti o njeri, ke nevojë për ato deri sa të hysh në varrin tënd, të duhen në varrin tënd, stë bën dobi as kreditet që ke në portofolin tënd apo në llogarinë bankare, porse të bëjnë dobi kreditet e punëve të mira, dhe më e rëndësishme e tyre është Njëshmëria e Allahut të Madhëruar!

Shejh Salih Usejmi!
Dr. Junuz Telezi