Sa gjë e bukur është që njeriu ta mbyll ditën e tij me vepra të mira:

0
118

Sa gjë e bukur është që njeriu ta mbyll ditën e tij me vepra të mira:

– E fal vitrin para se të shtrihet për të fjetur (nëse nuk mundet të zgjohet para sabahut)

– Pastaj i thotë aq sa mundet ato dhikre të gjumit që janë saktësuar nga i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

– Pastaj kur e vë kokën e tij në jastëk, zemrën e shpirtin e ka të pastër, dhe nuk mbanë asnjë të keqe ndaj të afërmve dhe muslimanëve.

– Po ashtu vendos që të veprojë çdo vepër të mirë të mundshme, nëse Allahu ia kthen shpirtin dhe ia dhuron një ditë të re.

P. Perçuku