Ruhuni prej dy lloje njerëzis

0
2654

Të parët tanë të ndershëm, kanë thënë:

” Ruhuni prej dy lloje njerëzish;

1. Pasuesit e epsheve, të cilët i ka magjepsur epshi i tyre dhe

2. Njerëzit që janë dhënë pas kesaj bote.”

Muxhahidi (komentatori i Kuranit, ka thënë;

” Hipokritët gjithnjë bëhen koprrac kur ështê në pyetje dhënia e pasurisë në rrugë të Zotit.”

Është për të ardhë keq! Orën kemi dëshirë ta kemi orgjinale, syzet orgjinale, çantën orgjinale, lapsin orgjinal, kurse personalitetin falso!

Adil Abdul-Xhebar

Suad Shabani