Pse i vijnë njerëzve dëmet dhe vështirësitë në jetë?

0
2369

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): “Cdo gjë që i godet njerëzit me ndonjë dëm apo vëshirësi në pasuri apo në siguri, individualisht apo kolektivisht, kjo është për shkak të mëkateve të tyre.” Nga hutbja “Gjurmët e mëkateve”

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): “Nëse populli përmisohet, atëherë Allahu ua lehtëson atyre të kenë prijës vepërmirë. Dhe nëse është e kundërta (populli është i prishur) po ashtu dhe ata (udhëheqësit) do jenë të prishur.”

Sherh Rijadis-Salihin vëll. 1