Prej lutjeve që i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) bënte në sexhde:

Prej lutjeve që i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) bënte në sexhde: O Zot, fali të gjitha mëkatet e mia, të vogla dhe të mëdha, të hershmet dhe ato që i kam bërë më vonë, të fshehtat dhe ato që janë të dukshme.

[Muslimi me nr 483].

Read Previous

Cila nga punët është më e dashur tek Allahu

Read Next

Ji i sigurtë për këtë që të thashë