Prej 3 personave mos prit kurrë me të kryer punë!

0
6501

Mos kerko me të kryer punë prej tre personave:

1. Gënjeshtarit:
Ngase ka mundësi puna është afër të kryhet, ndërsa ai e bën kiamet(e largon shumë) kryerjen e saj ose është larg të kryhet e ai ta bën rrafsh dhe thotë se lehtë kryhet(edhe pse ndoshta kurrë nuk e kryen).

2. Budallai:
Ngase, ai ndoshta ka dëshirë të të bëj dobi, mirëpo të bën shumë dëm nga injoranca e tij.

3. Ai i cili është nevojtarë për diçka:
Ngase, ai i jep përparësi dëshirës dhe nevojës së tij para dëshirës dhe nevojës tënde.

Dr. Sa’d el Hathlan
Suad Shabani