“Prandaj, me permendni Mua qe Une t’ju kujtoje.”

0
236

Allahu i Madheruar thote: “Prandaj, me permendni Mua qe Une t’ju kujtoje.” El-Bekare, 152
Ky ajet ka perfshire:

-adhurimin,

-te Adhuruarin,

-vleren e shperblimit.

“Adhurimi” eshte permendja e Allahut te Lartesuar nga ana jote. E kjo (permendja) eshte nderim dhe miresi nga Allahu ndaj teje. “E nese perpiqeni t’i numeroni miresite e Allahu ju assesi s’do mundeni.”

“I Adhuruari” eshte Allahu i Lartesuar.

“Shperblimi” eshte se e Allahu te kujton ty me miresi te shumta. “E nese perpiqeni t’i numeroni miresite e Allahu ju assesi s’do mundeni.”
Prandaj mos e humb gjithe kete miresi.

Unejs Sheme