Pesë gjëra, kush shpëton prej tyre, do të shpëtoj nga vështirësit e kesaj bote dhe të ahiretit, e ato janë:

0
5820

Pesë gjëra, kush shpëton prej tyre, do të shpëtoj nga vështirësit e dunjas dhe të ahiretit, e ato janë:

1. Te jeshe i ngutur

2. Vetëpëlqimi

3. Xhelozia

4. Te jesh Nervoz

5. Përtacia.

Gjëra të shëmtuara ka shumë, katër nga to janë:

1. Koprracia tek të pasurit.

2. Morali i keq tek gratë.

3. Gënjeshtra tek gjykatësit.

4. Padrejtësia(zullumi) tek udhëheqësit e shtetit.

Suad Shabani