Pesë gjëra e demtojne zemrën, ato janë:

0
5849

Ibnul Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Pesë gjëra e demtojne zemrën, ato janë:

1- Përzierja e shumtë me njerëzit.

2- Ushqimi i tepërt.

3- Gjumi i shumtë.

4- Të lidhurit e zemrës jo me Allahun e vetëm.

5- Iluzionet (dëshirat e rrejshme)

Medarixh Es-Salikin Ibnul Kajim 1/451.