Perse namazi i sabahut eshte me i mire se gjumi?

0
2307

Perse namazi i sabahut eshte me i mire se gjumi?

1. Gjumi eshte ‘pergjigje’ ndaj thirrjes se nefsit kurse namazi eshte pergjigje ndaj thirrjes se Allahut te Madheruar. Allahu thote: “O ju që keni besuar, përgjigjjuni (thirrjes së) Allahut dhe të të Dërguarit kur ai ju fton për atë që ju jep jetë.” El-Enfal: 24

2. Gjumi eshte vdekje kurse namazi eshte jete. Allahu i Madheruar thote: “…përgjigjjuni (thirrjes së) Allahut dhe të të Dërguarit kur ai ju fton për atë që ju jep jetë.” El-Enfal: 24

3. Persa i perket gjumit, si besimtari dhe jobesimtari e shijojne ate, ndersa namazin e fal dhe e shijon vetem besimtari.

4. Gjumi eshte rehatia trupore kurse namazi eshte rehatia shpiterore dhe trupore.

Unejs Sheme