Përse e ka zbritur Allahu Kuranin?

0
3330

Pyetja e 1-rë:Përse e ka zbritur Allahu Kuranin?

Përgjigjja: Allahu i Madhëruar e zbriti Kuranin që të studiohet dhe të vihen në zbatim porositë që gjenden në të. Allahu i Lartësuarthotë:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾[الأعراف: 3]

﴾Ndiqeni atë që ju është zbritur prej Zotit tuaj dhe mos i ndiqni në vend të Tij ata qëju i mendoni se janë miqtë tuaj.﴿(el-Earaf:3)

Ndërsa i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të! – ka thënë:

»اقرءوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوافيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به«

«Lexojeni Kuranin, zbatojini dispozitat e tij, mos e lini atë pas dore, mos i kaloni kufijtë në të, mos nxirrni fitime prej tij dhe mos e shtoni pasurinë me të!» (Ahmedi: Sahih)

Marrë nga libri:
“Mësoje Besimin tënd prej Kuranit dhe Sunetit autentik”
Nga profesor: Muhamed bin Xhemil Zejno
Përktheu: Bashkim Selmani