” Perqendrohu drejte ashtu sic je urdheruar”

Ne shpjegim te ajetit Kuranor: ” Perqendrohu drejte ashtu sic je urdheruar” (Hud 112)

Dijetari Ibn Abdul Berri rahimehullah ka thene: Perqendrimi ne rrugen e drejte do te thote: Te kapesh pas fese, duke mos devijuar djathtas apo majtas, duke perfshire veprimin e adhurimeve, te fshehta(ne privat) dhe te dukshme(publike), braktisjen e mekateve, te gjitha, duke qene ne kete menyre kjo porosi perfshirese e te gjitha cilesive fetare.

Marre nga Libri Xhamiul Ulumi uel hikem,ne shpjegim te hadithit nr 21

Read Previous

Fjalë të dobishme!

Read Next

Shenjat e suksesit dhe lumturise tek njeriu